onsdag 5. mars 2014

Å snakke om innholdet i veiledningssamtalenDenne opplæringsvideoen er angitt som del III av flere videoer som er produsert av veiledningspedagoger ved Høgskolen i Telemark. Den handler om innholdet i veiledningssamtalen (Varighet 07:36).

Sammendrag 
I begynnelsen av videoen stiller veiledningspedagog Eva Bjerkholt spørsmålstegn ved om veiledningen egentlig alltid må ta utgangspunkt i at man har et problem. Hun mener dette representerer et misforstått syn på veiledning. Veiledning kan like gjerne handle om noe man har fått til. Hun problematiserer også hvem som skal bestemme hva som skal tas opp veiledningen. Det kan være både praksisveileder, praksisplanen eller veisøker som legger føringer for dette.

I samtaleksempelet spør veileder om hvilke spørsmål veisøker vil ta opp i veiledningen. Veisøker nevner utfordringer i forhold til overgangen småtrinnet-mellomtrinnet. Veileder har her en åpen tilnærming der det også blir spurt om det er flere andre temaer veisøker ønsker at man tar opp. I den videre samtalen presiserer veilederen at kommentarer fra vedkommende ikke må bli oppfattet som en fasit. Veileder forteller at vedkommende ikke skal overføre sin stil til veisøker. Det er veilederens refleksjoner som skal stå i sentrum.

Eva Bjerkholt gjør en analyse av denne samtalen etterpå. Hun fremhever at det er viktig at flere perspektiver blir brakt inn i veiledningssamtalen. I eksempelet fokuserer for eksempel veisøker på elevgruppen, mens veileder fokuserer på faglig perspektiver. I tillegg poengterer Bjerkholt at innholdet i veiledningen bør både inkludere noe om «hva som har foregått» og begrunnelser for det man har gjort.

Mine kommentarer
Et interessant spørsmål i veiledningen er i hvilken grad veilederen skal gi «svar». Dette er noe som veisøker kanskje også vil forvente å få. Hvis man som veileder ikke vil gi for mange svar, blir det ekstra viktig at man sier noe om hvorfor man vil det skal være slik. Et annet interessant spørsmål er om veileder allikevel bør forsøke å gi noe svar dersom veisøker virkelig ønsker seg dette.

Videre lesning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar