torsdag 6. mars 2014

Praksisveilederen som rollemodell

I denne videoen blir ulike punkter berørt som er relatert til praksisopplæringen. Et interessant punkt er at praksisveilederen skal fungere som rollemodell for lærerstudenten.

Relevante artikler

- Mesterlære
- En modell for ferdighetsopplæring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar